Bulk Boys Warehouse

Bogen om password

Bogen om password

Password - Irriterende - men helt n0dvendige Så kom den - bogen om passwords til alle os it-brugere. Bogen anviser, hvordan vi kan g0re vores brug af passwords lidt mere sikker. Forfatteren fort ller, at vi ikke skal have samme password alle steder. Han anbefaler, at vi f.eks. opdeler i: Det kritiske password Det knap så kritiske password Mine online ting Han fort ller om menneskelig adf rd, og hvordan hackeren g0r brug af det, så du kan undgå at v re forudsigelig. Han fort ller, at du i h

Bogenpassword

$ 4.99

See Offer